Den information vi insamlar här på webbplatsen används t.ex. som kontaktinformation och kommentarer. Dina uppgifter stannar hos mig och används endast för det avsedda syftet.

Den lagrade informationen på webbplatsen raderas kontinuerligt när den inte längre behövs.

Vi nyttjar även cookies för att se statistik över antalet besökare. Den informationen är helt neutral och inte kopplad till dig som person.